Plejecenter for borgere med sindslidelse

Malmhøj plejecenter er for ældre borgere som har et støttebehov, der kræver en sundhedsfaglig/plejemæssig indsats i kombination med socialpsykiatrisk viden og støtte.