Om plejecentret

Sejs Plejecenter er beliggende i naturskønne Sejs-Svejbæk, som ligger lige uden for Silkeborg og med gode bus og togforbindelser.

Plejecentret er inddelt i 2 helt nyrenoverede, leve-bo miljøer, hvor køkkenet er det centrale element, og maden er hjemmelavet af vores ernæringsassistenter. Vi sætter meget fokus på det sanselige måltid, borgerinddragelse, det sociale samvær og det daglige nærvær.

Vi har et aktivt beboer-pårørenderåd, som har et stort engagement og indflydelse. Vi afholder husmøder i alle tre enheder flere gange årligt, og lægger vægt på, at her er borgerinddragelse på alle plan.

Der er mange ugentlige aktiviteter, såsom busture, eftermiddage med sang, siddende gymnastik, besøg af dagplejebørn, erindringsdans, banko, cykelture på vores rickshaw, suppeaftner med musik og meget mere. Vi har et samarbejde med lokalområdet, mange frivillige og Venneforening.

Plejecenteret er opført i 1999 og er i ét plan. Her er 31 plejeboliger, som alle er toværelseslejligheder, der er fordelt på tre leve-bo-enheder.

Fra alle lejlighederne er der direkte udgang til egen terrasse og til fælles have.

Læs mere om Sejs Plejecenter

På Sejs Plejecenter skal du mærke, at du lever. Og du skal opleve tryghed i kendte rammer.

Vi er bevidste om, og har respekt for, at vi er medspillere i dit liv. Vi ser dine pårørende som vigtige i samarbejdet omkring dig og involverer dit nære netværk i hverdagen.

Vi afholder hjemmebesøg, indflytningssamtaler og opfølgningssamtaler, hvor vi inviterer pårørende med, hvis du ønsker det.

Der er mulighed for fysisk træning i vores fælles træningsrum. Der er også mulighed for at deltage i andre aktiviteter efter eget ønske.

Den personlige bolig er vigtig at bibeholde. Det taler vi også taler om ved hjemmebesøget inden indflytningen. Boligen skal forsat være dit hjem; den skal være fleksibel, så den tilgodeser forskelligheden blandt borgerne. Og samtidig skal den tilgodese medarbejdernes arbejdsmiljø.

Sejs Plejecenter har forskellige små nicher, hvor man kan mødes på tværs til fx eftermiddagskaffe - eller hvor du kan spise sammen med dine pårørende.

Det nære netværk skal altid føle sig velkomment på Sejs Plejecenteret.

De skal forsat opleve sig selv som en stor ressource for dig, som bor på plejecenteret. Og de kan spise med mod betaling, når de har lyst. De kan også deltage i aktiviteter, og de bliver inviteret med til de forskellige fester, vi har på plejecenteret.

Et trygt og stimulerende udeliv er vigtigt for os. 

Alle har egen terrasse, og der er kørestier i den fælles have, hvor der er træer, buske og blomster. Vi har drivhus, der passes af frivillige og mange små terrasser. Vi kører ofte op og handler i kørestol, og der er mulighed for en tur i rickshawcyklen.

Der er 29 plejeboliger fordelt på tre enheder.

Alle lejlighederne er toværelseslejligheder med et lille køkken afsnit og stort badeværelse. Hele plejecenteret er i ét plan, og alle har udgang til egen terrasse. Der er også tilhørende terrasse til de tre køkkener/fællesrum og to store fælles terrasser.

Boligerne udlejes gennem Silkeborg boligforening.

Du skal henvende dig til boligforeningen, hvis du har spørgsmål omkring lejlighedens størrelse, betaling af indskud, husleje og TV-pakke.

Ved spørgsmål om Boligydelse, skal du kontakte Borgerservice.

Alle vores aktiviteter er beskrevet i Sejs Avis, som udkommer hver måned. Her er der nyt fra venneforeningen, menuplanen, indslag fra borgere, nyt fra lederen, kommende fester med videre.

Sejs Avis udleveres til alle borgere og kan frit tages af alle, der kommer i huset. Det sendes også til pårørende.

Vi har faste aktiviteter hver uge og måned - fx faste busture hver 14. dag, siddende gymnastik, banko, spil, musik og sang, gudstjeneste, erindringsdans, fælles suppeaftner, en dame- og herregruppe hver fredag formiddag, nyopstartet studiekreds, filmeftermiddage, ugentligt besøg af dagplejebørn.

Vi har en rickshawcykel, der må bruges af alle, så snart de er blevet oplært som cykelpilot.

Vi har mange faste traditioner året igennem. Fx forårsfest, høstfest, julefrokost med alle frivillige, sejltur med Mågen, markedsdag, Sankthansaften, julebasar og meget mere. Både borgere og pårørende bliver involveret i forhold til, hvilke aktiviteter vi skal lave på plejecenteret. Det sker blandt andet på vores beboer-pårørenderåd og på vores husmøder.

Sejs Plejecenter har tre nyrenoverede køkkener tilknyttet hver enhed.

Her laver vi alle døgnets måltider. Kosten skal være velsmagende og målrettet den enkeltes behov. Vi laver også tygge- og synkevenlig kost og mad til småtspisende.

Et godt måltid - og rammerne omkring det - prioriterer vi højt. Vi har fokus på ro, tid og det sociale fællesskab omkring måltidet, så der er rum til samvær og nærvær. Vores tre køkkener er mestre i at lave et velsmagende og ernæringsrigtigt måltid, hvor alt maden tilberedes fra bunden.

Vores nye køkkener fra 2018 er alle lavet, så borgerne kan deltage i tilberedningen og anretningen af maden, hvis de har lyst.

Alle køkkenborde kan hæves og sænkes, så kørestolsbrugere kan være med, når vi fx har en stor bagedag op til jul.  

Vi tilbyder dig at blive ernæringsscreenet ved indflytningen, og du får mulighed for at være en del af menuplanlægningen i det daglige.

Vi er godt i gang med en omlægning til økologisk produktion og har modtaget spisemærket i bronze. Det vil sige, at vi har et 30% – 60% økologisk køkken.

Alle tre kostfaglige medarbejdere har været på økologikursus og køkkenet har en Elitesmiley.

På Sejs Plejecenter arbejder vi tværfagligt og samarbejder med specialister, når det kræves.

Faggrupper, der er ansat:

  • Social- og sundhedsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Sygehjælpere
  • Kostfaglige ernæringsassistenter
  • Husassistenter
  • Faste afløsere
  • Seniorjobber og fleksjobber
  • Elever

Der er også ansat en centersygeplejerske. Endvidere er der tilknyttet en fysioterapeut og en ergoterapeut.

Medarbejderne er stolte af deres fag og af at arbejde på Sejs Plejecenter. Der er stor trivsel og engagement - og et godt arbejdsmiljø og god stemning. Det er noget, vi værner om og kontinuerligt arbejder med, da det har stor betydning for jer, der bor på plejecentret.

Vi arbejder løbende med faglig og kompetent pleje via undervisning, kurser, sidemandsoplæring, fyldestgørende introduktioner af alt nyt personale, sparring med plejehjems lægen og tværfagligsamarbejde. 

Vi kvalitetssikrer plejen og sygeplejeopgaver flere gange årlig, afholder kvalitetsbesøg og tilbyder opfølgende besøg. Vi får uanmeldt kommunaltilsyn hvert år, hvor rapporten offentliggøres.

Sejs Plejecenter har over 20 frivillige tilknyttet, hvor alle er tilknyttet venneforeningen.

De arrangerer mange forskellige aktiviteter hen over helt året. Og er en helt uvurderlig hjælp i forhold til at give ’Det gode hverdagsliv’ luft under vingerne.
Vi afholder møder med venneforeningen og de frivillige flere gange om året. Og vi inviterer alle frivillige med til julefrokost i december, hvor vi alle takker dem for hjælpen i året, der er gået.

Generel pjece om frivillige

Politisk kontaktperson: Flemming Heiberg

Seniorrådsrepræsentant: Katrine Nyholm

Plejehjemslæge: Lægepraksis i Sorring. Henrik Idriss Kise

Formand for Venneforening: Kurt Skousen

Dagplejemødre i Sejs

Strikkeklub fra Sejs

Sejs Kirke ved Præst Marie Vestergaard

Sejs Skole

Krolfs: To hold pensionister kommer og spiller flere gange om ugen

Super Brugsen, kommer med varer når borgerne bestiller

Selvtrænere i vores fælles træningsrum, som er mange fra lokalområdet

SOSU-Skolen i Silkeborg