Om plejecenteret

Gødvad Plejecenter ligger på toppen af Kongsbergvej med udsigt over en skøn natur.

Gødvad er et moderne byggeri i to plan med dejlige lyse lejligheder, der alle har enten egen terrasse eller altan.

Der er seks boenheder med 10-12 lejligheder i hver.

Der er fælles terrasser eller altaner i alle boenheder. Fælles for boenhederne er adgang til en beskyttet og afgrænset have.

I lokalområdet er der stisystemer, der giver mulighed for gåture, og der er gode busforbindelser til Silkeborg centrum.

Livet på Gødvad tager udgangspunkt i det, der er vigtigt for den enkelte borger. Derfor er der ikke to boenheder, der er ens. Hverdagens indhold afspejler de borgere, der bor der.

På Gødvad Plejecenter er vi alle optaget af at understøtte borgerens sundhed og mulighed for at opleve en meningsfuld hverdag.

Læs mere om Gødvad Plejecenter

Borgere, der bor i en lejlighed på Gødvad Plejecenter, har en kontaktperson, der er ansvarlig at afstemme aktiviteter, så de passer til den enkeltes ønsker og behov. Desuden tilbyder vi indflytningssamtale og opfølgningssamtaler, hvor den meningsfulde hverdag også bliver drøftet.

Vi holder husmøder 1-2 gange om året i den enkelte boenhed. Her mødes borgerne, deres pårørende, personale og lokalleder til snak, hvor den gode og meningsfulde hverdag er på dagsordenen.

Dine ønsker og behov er udgangspunktet for livet på Gødvad Plejecenter. Personalets fornemste opgave er derfor at understøtte hverdagen, så dine færdigheder bevares og eventuelt styrkes samtidig med, at du kan få den fornødne hjælp til det, der er svært.

Vi værner om dit privatliv og tilbyder samtidig et fællesskab med andre borgere, frivillige og personale.

Vi inviterer dig og dit nære netværk ind i samarbejdet blandt andet via indflytningssamtaler og fester.

Vi er overbeviste om, at gode relationer skaber et godt fællesskab og er grobund for at skabe den bedste hverdag.

På Gødvad Plejecenter er der:

 • 20 etværelseslejligheder, hvor de 18 er på ca. 78 m2 og to ægtefællelejligheder er på ca. 94 m2.
 • 48 toværelseslejligheder på ca. 72 m2.

Alle lejlighederne er med eget tekøkken, stort badeværelse med vaskesøjle samt altan eller terrasse.

Alle lejlighederne er tilknyttet en god stor fællesstue, hvor der også befinder sig et åbent køkken, hvor maden bliver tilberedt af kostfagligt personale.

Vi er optaget af, at din lejlighed er din private bolig og støtter gerne med idéer til indretning.

Vi har en lukket have og dejlige udendørsarealer med stisystemer og legeplads tæt på.

Aktiviteter i huset forgår i egen bolig, i fællesskabet eller i den enkelte boenhed.

Aktiviteterne tager afsæt i den enkelte borgers ønsker og behov. Det betyder, at aktiviteterne i de forskellige boenheder kan være forskellige - både i og udenfor huset.

Naturen benytter vi til gåture og til at sidde og nyde vind og vejr. Om sommeren spiser vi udenfor, når borgerne har lyst. Og vi tænder gerne op i vores grill eller pejs.

I centeret holder vi årstidernes fester, hvor borgerne inviterer familie og venner. Til festerne spiser vi hjemmelavet mad, danser og synger til levende musik.

I hverdagen er der forskellige musikarrangementer, banko, dans, gudstjeneste med videre. Gødvad Plejecenter har en aktivitetsmedarbejder, der koordinerer vores arrangementer og aktiviteter på tværs af huset.

Vi har et stort og dejligt træningscenter, hvor borgere der bor på Gødvad kan træne. Det gælder også pensionister i nærområdet.

Alle borgere har en kontaktperson, der er ansvarlig for at tilrettelægge og tilbyde aktiviteter sammen med borgeren og det nære netværk.

 

Hver boenhed har eget køkken i forbindelse med deres fællesstue. Her bliver lavet mad af faguddannet personale, så vi sikrer den rette ernæringssammensætning.

Menuplanen afspejler selvfølgelig dine ønsker og behov.

Vi har bronzemærke i økologi.

Køkkenerne er boenhedernes hjerter. Her er liv og involvering – og noget for alle sanser.

Vi er optagede af at skabe hyggelige rammer om måltiderne, hvad enten du vælger at spise i din lejlighed eller i fællesskabet med andre.

Vi arbejder tværfagligt og systematisk i huset, så din sundhed og trivsel understøttes bedst muligt i det gode hverdagsliv.

Vi har derfor ansat

 • Sosu-personale
 • Sygeplejersker
 • Ernæringsassistenter
 • Husassistenter

Endvidere har vi tilknyttet fysio- og ergoterapeuter.

Vi inddrager eksterne samarbejdspartnere, hvor det giver mening. Det kan være egen læge, speciallæger, demenskonsulenter, diætister eller lignende.

Der er fast tilknyttet personale i huset døgnet rundt.

Gødvads venner og andre frivillige understøtter en stor del af de aktiviteter, der foregår på Gødvad.

Der er fx erindringsdans hver anden mandag, bankospil to gange om måneden, praktiske opgaver ved årstidens fester og musikarrangementer en gang om ugen samt ledsagelse ved ture ud af huset.

Vi har besøgshunde fra Trygfonden, som målretter hundene og ledsagerne efter borgernes behov.

Som frivillig, pårørende og personale kan du blive oplært til at køre vores eldrevne rickshaw.

Generel pjece om frivillige 

Politisk kontaktperson:n Flemming Heiberg

Seniorrådsrepræsentant: Steen Konradsen

Formanden for Venneforening ”Gødvads venner”: Jonna Spilcker

I hverdagen samarbejder vi med:

 • Dybkær og Gødvad Skole
 • børnehaven Tumlehøjen og Skovbuen
 • frivillige mødregrupper
 • Dybkær kirke
 • KFUM/K-spejderne
 • Silkeborg Produktionshøjskole