Silkeborg Kommune råder over 639 plejeboliger fordelt på 20 plejecentre.

Nedenfor finder du oversigter over plejecentrene enten ud fra målgruppe eller alfabetisk sortering.

Se praktiske oplysninger, der gælder for alle plejecentre

Se plejecentrene på et kort

Om plejeboliger

En plejebolig er en bolig for ældre, hvor der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende medarbejdere.

Plejeboliger er samlet i plejecentre, der har tilknyttet arealer, der anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, som normalt ikke ville foregå i en selvstændig bolig. Det kan være arealer til træningsrum, velfærdsfaciliteter, kontorer, grupperum, vicevært-værksted og lignende.

Hvert plejecenter arbejder med særlige interesseområder, som skal være et særligt kendetegn for det enkelte plejecenter. Det kan fx være udeliv, musik og fysisk bevægelse.

Plejeboliger kan kun anvises til personer med et særligt behov.

Vi har enkelte lejligheder, hvor der mulighed for at ægtefællen kan flytte med.

Plejecentre - Alfabetisk

Plejecentre - Målgrupper