Om plejecenteret 

Marienlund er en moderne og nytænkende bygning, der møder fremtidens behov med øje for både borgernes livskvalitet og gode arbejdsforhold for medarbejderne.

Marienlund har en naturskøn beliggenhed tæt på Indelukket, Aqua, Museum Jorn og ved skov og grønne områder. Der er kun 1,0 km til centrum af Silkeborg.

Marienlund er nybygget og taget i brug 2017.

Læs mere om Marienlund

Som borger på Marienlund skal du mærke, at du lever. Vi er bevidste om - og har respekt for - at vi er medspillere i dit liv og ’har et stykke af dit liv i vores hænder’. Vi ser dine pårørende som vigtige medspillere i samarbejdet omkring dig, og involverer dit nære netværk i hverdagen.

Vores hus består af fem etager. Stueetagen benyttes af Handicap og Psykiatri.

På 1., 2., 3. og 4. sal er der på hver etage 24 lejligheder fordelt i en øst fløj og en vest fløj. 1., 3., og 4. etage er røgfrie for borgere og personale. 2. sal er ikke røgfri.

Der er adgang til fælles have og fælles altan på hver etage.

Lejlighederne udlejes gennem Silkeborg Ejendomme, og du kan kontakte dem på telefon: 30 71 29 19

Det er her, du henvender dig omkring lejlighedens størrelse, betaling af indskud og husleje. Tv-pakken lejes gennem Boxer.

Der er forskellige aktiviteter hele året. Både på etagerne og fælles i alrummet. Aktiviteterne kan fx være sang og musik, gudstjeneste, erindringsdans, foredrag, banko osv.

Vores cykelpiloter hjælper os med at holde rickshawcyklen i gang, når vejret tillader det.

Der er mulighed for fysisk aktivitet i bl.a. fysioterapien eller ved gåture udenfor, gymnastik eller dans. Der er også mulighed for at deltage i andre aktiviteter efter eget ønske.

Et godt måltid har to hovedingredienser: Mennesket og maden. Vi har fokus på begge dele og prioriterer ro og tid omkring måltidet til samvær og nærvær.

På hver etage er der to køkkener og to kostfaglige. Vores kostfaglige er mestre i at lave et velsmagende og ernæringsrigtigt måltid, der laves ud fra økologisk bæredygtighed.

Som en naturlig del af hverdagslivet, deltager borgerne i borddækning og afrydning i det omfang, borgerne formår det.

På Marienlund arbejder vi tværfagligt og samarbejder med specialister, når det kræves.

Medarbejdergruppen består bl.a. af

  • Social- og sundhedshjælpere
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Sygeplejerske
  • Kostfaglige
  • Pædagoger

Endvidere er der tilknyttet fysio- og ergoterapeuter.

Vi er et uddannelsessted for mange faggrupper og har løbende elever og praktikanter.

Vores ambition er, at medarbejderne skal være stolte af deres fag og af deres arbejde på Marienlund. Der er stor trivsel og engagement og dermed et godt arbejdsmiljø og god stemning. Det er noget, vi værner om og kontinuerligt arbejder med, da det har stor betydning for jer, der bor på Marienlund. Det er dig, der er i centrum.

Der er på nuværende tidspunkt forskellige aktiviteter på frivillig basis - fx besøgshund og cykelpiloter til at føre rickshawcyklen.

Marienlund har en venneforening, som kan kontaktes på mailadressen marienlundsvenner@outlook.dk eller formanden Karin Olesen kan kontaktes på tlf. 20989918. 

 

Generel pjece om frivillige

Politisk kontaktperson: Gitte Willumsen

Seniorrådsrepræsentant: Hans Jørgen Hørning (1. og 2. sal) Lene Jensen (3. og 4. sal)

Huslæge: Midtby Lægerne - Søren Prins, Tværgade 2, 2. tv., 8600 Silkeborg (1. og 3. sal)

2. og 4. sal har på nuværende tidspunkt ikke huslæge tilknyttet.