Om plejecenteret 

Lysbro Plejecenter har en naturskøn beliggenhed ved skov og sø. Der er kun 2,5 km til centrum af Silkeborg. Plejecentret er ombygget og tilbygget i 1996.

Huset indeholder 44 lejligheder fordelt på to etager – i daglig tale Gruppe 1 og Gruppe 2.

Syv af lejlighederne i stueetagen i Gruppe 1 er en demensenhed med selvstændig afskærmet have. Demensenheden er målrettet demensramte med særlige behov.

I denne lille enhed skabes ro og nærvær i trygge rammer. Vi har fokus på, at borgeren oplever livskvalitet med udgangspunkt i egne behov og evne til at kunne mestre det.

Læs mere om Lysbro Plejecenter

På Lysbro Plejecenter skal du mærke, at du lever. Vi er bevidste om og har respekt for, at vi er medspillere i dit liv og ’har et stykke af dit liv i vores hænder’.

Vi ser dine pårørende som vigtige medspillere i samarbejdet omkring dig og involverer dit nære netværk i hverdagen.

Hver onsdag i sommerhalvåret får vi hjælp af frivillige til gåture i den skønne natur. En gang om måneden afholder vores aktive Venneforening et aftenarrangement med musik. Vores cykelpiloter hjælper os med at holde Rickshawcyklen i gang, når vejret tillader det. Og et par frivillige kommer og spiller og synger med os cirka hver 14. dag.

Der er mulighed for fysisk træning i bl.a. fysioterapien, gåture udenfor, gymnastik eller dans.

Medarbejderne er stolte af at arbejde på Lysbro Plejecenter og er stolte af deres fag. Der er stor trivsel og engagement og et godt arbejdsmiljø og god stemning.

Det er noget, vi værner om og kontinuerligt arbejder med, da det har stor betydning for jer der bor på centret. Det er dig, der er i centrum.

Der er 44 boliger fordelt på to etager og dermed to grupper. Heraf fire torumslejligheder.

Boligerne har forskellige størrelser og udlejes gennem boligforening

Se mere på AB Silkeborg

Hver gruppe er inddelt i tre mindre enheder. I stueetagen er en af enhederne en demensenhed.

I hver enhed er der fælles dagligstue med køkken (leve/bo). Her er der mulighed for sociale fællesskaber og fælles måltider.

Der er adgang til fælles haver og terrasser på begge plan.

Lejlighederne udlejes gennem tlf. 86 82 37 88

Du skal henvende dig til Arbejdernes Byggeforening, hvis du har spørgsmål omkring lejlighedens størrelse, betaling af indskud, husleje og TV-pakke.

Ved spørgsmål om boligydelse, kontakter du Borgerservice.

Busforbindelser: Bybus nr. 3 har stoppested lige udenfor plejecentret.

Lysbro Plejecenter har fokus på udeliv. Det betyder, at vi går ture, cykler på rickshaw og opholder os ude, når vejret tillader det.

I sommerhalvåret har vi frivillige, der kommer hver onsdag og går ture. Vi har også frivillige cykelpiloter, der kommer og cykler på vores rickshawcykler.

En gang om måneden afholder Venneforeningen et arrangement, hvor også udefra kommende er inviterede. Arrangementerne annonceres blandt andet i Ekstra Posten.

Lysbro Plejecenter har sit eget produktionskøkken. Her produceres alle døgnets måltider.

Der er fokus på økologi og ernæringsrigtig kost, således at der er skabt grobund for ’Det sanselige måltid’, hvor vi prioriterer tid og nærvær omkring måltiderne.

Måltidet skal være visuelt indbydende og medarbejderne er medskaber af en god stemning og dialog.

Maden skal være velsmagende og målrettet den enkelt beboers behov. Vi producerer derfor bl.a. tygge/synke venlig kost i form af gelesmørrebrød.

Alle beboere screenes i forhold til ernæringsbehov og ønsker.

Køkkenet har Elitesmiley.

På Lysbro Plejecenter arbejder vi tværfagligt og samarbejder med specialister, når det kræves.

Forskellige faggrupper er ansat:

  • Social- og sundhedsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Sygehjælpere
  • Kostfaglige

Der er ansat en centersygeplejerske. Endvidere er tilknyttet fysioterapeut og ergoterapeut.

Vi kompetenceudvikler medarbejderne i relation til de faglige udfordringer, der aktuelt måtte være.

Vi har tæt samarbejde med frivillige, som er en vigtig og frugtbar del af ’Det nære netværk’ og ’Et trygt og stimulerende Udeliv’ i hverdagen.

Vi oplever, at den frivillige kommer tæt på borgerne. Der bliver skabt nye relationer, som giver mening og livskvalitet især for borgerne, men også for den enkelte frivillig.

Generel pjece om frivillige

Politisk kontaktperson: Lars Faarup

Seniorrådsrepræsentant: Hans Jørgen Hørning

Hus læger: lægepraksis Søndergade 13, 8600 Silkeborg

Venneforening, formand Nina Bardram

Børnehaven Granly