Om plejecenteret

Funder Plejecenter er et hjem, hvor der altid er kaffe og te på kanden. Her skal du opleve, at du er velkomne.

På Funder Plejecenter er der 40 boliger, hvoraf 10 er målrettet borgere med svær demens.

Livsgnisten, som er daghjemmet for borgere med demens, har også til huse på Funder Plejecenter.

Daghjemmet Livsgnisten

Læs mere om Funder Plejecenter

De folk, som bor her – og selvfølgelig det nære netværk - skal føle Funder Plejecenter som et hjem, hvor såvel børnebørn som husdyr er velkomne.

Vi gør meget ud af, at borgerens hjem fortsætter ud i fællesarealerne, så den hjemlige hygge spreder sig i hele huset.

Der er altid friske blomster i alle husene, som enten plejecenterets borgerne har plukket i haven, eller som lokallederen har taget med.

Funder Plejecenter har en demensvenlig profil. Det betyder blandt andet, at vi har en demenssikring i hele haven.

Der er 41 boliger fordelt på to etager og en særskilt sidebygning. Der er i den særskilte bygning 10 boliger målrettet borgere med svær demens. Boligerne har forskellige størrelser og udlejes gennem kommunen.

I hver enhed er der fælles dagligstue med køkken, hvor du kan hygge dig med de andre borgere, og hvor I kan spise sammen.

Der er adgang til fælles have og terrasser fra begge etager og fra sidebygningen.

Ved spørgsmål om boligydelse, skal du kontakte du Borgerservice på 89 70 10 00.

Der er busforbindelse fra midtbyen med bybus nr. 5, der stopper lige i nærheden af Plejecentret.

Vi er meget optaget af, at aktiviteterne i huset tager udgangspunkt i det, som du og dit nære netværk gerne vil.

Initiativet ligger oftest hos medarbejderne – og det betyder mange spontane tiltag. Fx har vi afholdt melodigrandprix, olympiade, sangevents, hvor medarbejderne og 2-3 borgere mødes i en borgers lejlighed og synger.

Vi har en dejlig have med forskellig frugt og en campingvogn, hvor vi tager på camping og samler frugt, som vi tilbereder sammen.

På Funder Plejecenter bestemmer vi sammen, hvad vi skal spise.

Vi har kostfaglige medarbejdere, som laver maden i vores åbne køkkener. Hun sikrer, at maden rigtigt ernæringsmæssigt sammensat, så alle får den kost, de har lyst til og behov for.

Vi er optaget af, at du oplever måltiderne som velanrettet og indbydende. Du skal dufte, hvad dagens menu er - og at selskabet ved bordet skal være hyggeligt.

På Funder Plejecenter arbejder vi tværfagligt og samarbejder med specialister, når der er behov for det.

Medarbejdergruppen er sammensat af:

  • lokalledere
  • sygeplejersker
  • social- og sundhedsassistenter
  • social- og sundhedshjælpere
  • sygehjælper
  • plejehjemsassistent
  • kostfaglige
  • ergoterapeuter
  • fast tilknyttet fysioterapeut

Og så er vi uddannelsessted for social- og sundhedsassistent- og social- og sundhedshjælperelever.

På Funder Plejecenter er frivillige en stor gave for både borgere og medarbejdere.

Vi har blandt andet stor glæde af Børnehuset, når de kommer på besøg – eller af eleverne fra Produktionshøjskolen, når de kommer til lydbanko eller brætspil. Venneforeningen er gode til at hjælpe med at holde fester, arrangere erindringsdans og tager med på udflugter.

Generel pjece om frivillige

Politiske kontaktperson: Lene Fruelund

Seniorrådsrepræsentant: Kathrine Nyholm

Venneforening for Funder Plejecenter: Formand Hanne Cortsen

Aktivitetsforening for Ådalen: Barthe Risom Holst

Funder Børnehus

Funder Skole