Om Daghjemmet

Marienlund er et daghjemstilbud for borgere, der bor i egen bolig. Marienlund har plads til 33 borgere dagligt, mandag til fredag. Vi har ni hvilestuer, hvor du kan tage et hvil i enten seng eller stol.

Inden opstart kommer vi på besøg hjemme hos dig, så vi både lærer dig og dine pårørende at kende.

Marienlund har fem minibusser, og det er daghjemmets eget personale, der står for transporten til og fra daghjemmet.

Det er vigtigt for os også at hilse på dine pårørende, når vi henter og afleverer dig.

Læs mere om Marienlund

Vi tilrettelægger aktiviteter, der er målrettet den enkelte borgers psykiske, fysiske og kognitive ressourcer.

Aktiviteterne foregår i daghjemmets skønne lokaler på Marienlund, hvor der er rig mulighed for kreativ og fysisk udfoldelse. Derudover har Marienlund en dejlig have med bålplads, køkkenhave, kolonihavehus og højbede, som vi ofte benytter, når vejret er til det.

Vi har dagligt gymnastisk for både krop og hjerne, der for det meste foregår siddende. Her kan vi blandt andet finde på at spille med balloner, kaster med ærteposer eller bolde.

Vi tager på mange ture ud af huset i egne busser. Vi besøger forskellige steder i lokalområdet, som eksempelvis skove, søer, museer og AQUA. Du kan også komme med ønsker, og så undersøger vi, hvad der kan lade sig gøre.

Vi har også en årlig sejltur med Mågen.

 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Pædagog
 • Chauffører
 • Fleksjobbere
 • Elever
 • Køkkenassistenter
 • Køkkenelev
 • husassistenter

Marienlund har en aktiv Venneforening, som arrangerer små og store arrangementer for daghjemmets brugere og borgere på Marienlund. Det kan eksempelvis være: Oplæsning, banko, cykel- eller gåture. Kontakt Venneforeningen:marienlundsvenner@outlook.dk

Generel pjece om frivillige

Officielle samarbejdspartnere

 • Seniorrådet kontaktperson:
 • Politisk kontaktperson: Gitte Willumsen

Lokale samarbejdspartnere

 • Marienlunds Venneforening: Karin Olesen
 • Kirken, Silkeborg Efterskole, folkeskole, børnehave, dagpleje, SOSU-skolen, plejecentret og de frivillige på Marienlund.