Om Kæret

Kæret er et daghjemstilbud for borgere med en demenssygdom eller demenslignende symptomer, som bor i egen bolig. Kæret har plads til 9 borgere dagligt fra mandag – fredag.

Læs mere om Kæret

Vi har et bredt udbud af aktiviteter, og forsøger at matche tidligere liv/interesser, så tilbuddene er attraktive for borgerne, som kommer i Kæret.

Vi tilbyder bl.a.:

  • Kognitiv højskole
  • Svømning
  • Gåture (kan være op til 6-8 km afhængig af fysisk funktionsniveau)
  • Banko
  • Smart Training (træning både for fysikken, koordinationen og hukommelsen)
  • Musik og bevægelse
  • Erindringsdans
  • Fortællertime m./lokale præster på skift
  • Årstidsbestemte aktiviteter såvel ude som inde

Vi har mulighed for at dele os i grupper og graduere aktiviteterne, så alle kan være med. Vi har flere rum til aktiviteter og en dejlig, lukket have.

Vi samarbejder tværfagligt. Der er ansat sygehjælper, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere. Vi har tilknyttet terapeuter og en demenskonsulent.

Vi er uddannelsessted for elever på SOSU-uddannelserne, og har ofte medarbejdere i praktikforløb.

Vi har flere frivillige tilknyttet, som bl.a. hjælper til banko og afholdelse af arrangementer.

Generel pjece om frivillige

Politisk kontaktperson: Kuno Flenert Danielsen

Seniorråds repræsentant: Alice Lemming.