Om Kæret

Kæret er et daghjemstilbud for borgere med en demenssygdom eller demenslignende symptomer, som bor i egen bolig. Kæret har plads til 9 borgere dagligt fra mandag – fredag.

Læs mere om Kæret

Vi har et bredt udbud af aktiviteter, og forsøger at matche tidligere liv/interesser, så tilbuddene er attraktive for borgerne, som kommer i Kæret.

Vi tilbyder bl.a.:

  • Kognitiv højskole
  • Svømning
  • Gåture (kan være op til 6-8 km afhængig af fysisk funktionsniveau)
  • Banko
  • Smart Training (træning både for fysikken, koordinationen og hukommelsen)
  • Musik og bevægelse
  • Erindringsdans
  • Fortællertime m./lokale præster på skift
  • Årstidsbestemte aktiviteter såvel ude som inde

Vi har mulighed for at dele os i grupper og graduere aktiviteterne, så alle kan være med. Vi har flere rum til aktiviteter og en dejlig, lukket have.

Vi får den varme ret til frokost og brød til eftermiddag leveret fra storkøkkenet i Ans. Vi kan også selv planlægge at stå for maden, hvor vi sammen laver den.

Vi har en gasgrill og trangia, som vi ofte har med, hvis vi er på heldagsture, så vi kan spise i det fri. Når vi er på tur, tager vi nogen gange også på kro eller restaurant.

Vi samarbejder tværfagligt. Der er ansat sygehjælper, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere. Vi har tilknyttet terapeuter og en demenskonsulent.

Vi er uddannelsessted for elever på SOSU-uddannelserne, og har ofte medarbejdere i praktikforløb.

Vi har flere frivillige tilknyttet, som bl.a. hjælper til banko og afholdelse af arrangementer.

Generel pjece om frivillige

Politisk kontaktperson: Kuno Flenert Danielsen

Seniorråds repræsentant: Alice Lemming.