Om Dybdal:

Dybdal er et daghjemstilbud for borgere med demens, som bor i egen bolig. Dybdal har plads til 15 borgere dagligt, mandag – fredag.

Det er Dybkær Specialskoles minibusser, der står for transporten til og fra daghjemmet.

Læs mere om Dybdal

Vi lægger vægt på sociale, fysiske og kognitive aktiviteter, som er tilrettet den enkelte borgers ønsker og behov.

Vi har aktiviteter både ude og inde - alt efter vejret.

Vi har en bus til låns, som bruges til ture ud af huset.

Vi deltager aktivt i det lokale samfunds fællesarrangementer og samarbejder desuden meget med Rødegård Plejecenter. Der er et godt frivilligt netværk i Resenbro - til gavn for alle.

Personalet i Dybdal er uddannet sosu-assistenter med mange års erfaring inden for demensområdet. Desuden har vi en medarbejder i fleksjob. Dybdal er praktiksted for afklaringsforløb i forhold til uddannelse, fleksjob og lignende.

Vi arbejder tværfagligt med relevante samarbejdspartnere.

Officielle kontaktpersoner:

Seniorrådets kontaktperson: Steen Konradsen
Politisk kontaktperson: Ivan Greve

Lokale samarbejdspartnere:

Rødegårds Venneforening: Else Sørensen
Kirken, skolen, dagplejen, plejehjemmet og de frivillige på Rødegård.