Fire plejecentre i kommunen tilbyder Daghjem. Marienlund tilbyder almindelige daghjemspladser, mens Rødegård, Funder og Fuglemosen er demensdaghjemspladser.

Læs mere om Daghjem på Marienlund

Læs mere om Dybdal Daghjem i Rødegård

Læs mere om Livsgnisten i Funder

Læs mere om Kæret på Fuglemosen

Et daghjemstilbud er et dagtilbud til borgere, som har vanskeligt ved eller er ude af stand til at tage vare på sig selv.

Borgeren kan have stort behov for motivation, støtte, omsorg og pleje.

Samtidig vurderes borgeren til at kunne få udbytte af det samlede daghjemstilbud og/eller den pårørende har behov for aflastning.

Varigheden af opholdet kan variere fra mellem en halv dag til tre dage om ugen. 

Yderligere informationer om demens